Werkwijze

Hoe ?

Wij werken aan projecten, waarbij we partijen betrekken die passen bij het project en de opdrachtgever. De  projecten werken we 3-dimensionaal uit in de computer ( BIM ). Dit proces gaat stapsgewijs, waarbij continu het project wordt bijgewerkt naar de laatste wensen van de opdrachtgever.

Daarbij vindt integratie plaats tussen  architect, bouwer  en installateur om gezamelijk tot de beste oplossing te komen.

Voor wie werken wij ?

Wij werken voor particulieren en diverse overheidsinstanties, zoals zorgstichtingen, woningcorporaties, projectontwikkelaars, aannemers e.d . En voor elke opdrachtgever maken wij een passende begroting van onze werkzaamheden. Daarnaast werken we als ontwerpend adviseur in bouwteamverband en opereren co creative.

Bij ons krijgt u wat u wenst

Wij verdiepen ons in uw wens en maken daar een passende visie op. Dit vertalen we in een product met een hoge gebruikswaarde en een verschijningsvorm die past in zijn omgeving en u aanstaat. Daarin is onze visie ondersteunend en de rode draad tijdens het proces. Per opdrachtgever leveren wij maatwerk.

Duidelijkheid

Wat we afspreken, komen we na. Daarom leggen we van te voren vast wat de opdracht behelst en wat de kosten daarvan zijn. Nadat de afspraak vastgelegd is, gaan we aan de slag. We zijn lid van de BNA ( Bond van Nederlandse Architecten ) en werken volgens de DNR 2011.